DMCR NEWS

ทช.ร่วมแถลงผลภัยแล้งและการบุกรุกพื้นที่ปลูกยางพารา

  • 16 ก.ค. 2558
  • 1,104
ทช.ร่วมแถลงผลภัยแล้งและการบุกรุกพื้นที่ปลูกยางพารา

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวผลของ "ภัยแล้ง" และ "การบุกรุกพื้นที่ปลูกยางพารา" พร้อมด้วย นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง