DMCR NEWS

ทช.ติดตามความคืบหน้าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

  • 21 ก.ค. 2558
  • 1,203
ทช.ติดตามความคืบหน้าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่3/2558 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และนายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง