DMCR NEWS

ทช.หารือเตรียมพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • 21 ก.ค. 2558
  • 1,031
ทช.หารือเตรียมพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดธรรมบูชาพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป ทั้งนี้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง