DMCR FACEBOOK

ตรวจสอบแล้ว โครงการแก้มลิงเกาะพระทองรุกป่าชายเลนและป่าสงวน

  • 22 เม.ย. 2565
  • 121
ตรวจสอบแล้ว โครงการแก้มลิงเกาะพระทองรุกป่าชายเลนและป่าสงวน

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า หน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง กองร้อยตำรวจตระเวนชายเดนที่ ๔๒๕ และผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ บ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ตามการร้องเรียน บริเวณจุดโครงการก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา พบมีการเข้าไปไถปรับพื้นที่ ขุดโค่น ตัดไม้ป่าพรุและป่าชายหาด ได้แก่ ไม้เสม็ดขาว เสม็ดแดง หว้าหิน พะยอม เมื่อจับพิกัดโดยรอบและขึ้นรูปแปลงตรวจสอบ ได้เนื้อที่ ๔๒๘-๓-๐๘ ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ๒๓๔-๐-๐ ไร่ อยู่นอกเขตป่าชายเลนตามมติ ๑๙๔-๓-๐๘ ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง ทั้งแปลง ในชณะตรวจสอบได้ประสาน อบต.เกาะพระทอง มาให้ข้อมูล ทราบว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการของ อบต.เกาะพระทอง และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ กรมชลประทาน จึงสอบถามการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือไม่ ซึ่งทาง อบต.เกาะพระทอง ได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่ นสล. แต่ไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔ ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๕๔ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงมอบให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๙ (บางวัน พังงา) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า นำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.คุระบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง