DMCR NEWS

สทช.7 จับมือกลุ่มนักอนุรักษ์ สร้างบ้านปลาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู

  • 17 พ.ค. 2565
  • 42
สทช.7 จับมือกลุ่มนักอนุรักษ์ สร้างบ้านปลาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "สร้างบ้านให้ปลา บ้านควนตุ้งกู" ณ ท่าเทียบเรือบ้านควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน สำหรับกิจกรรม "สร้างบ้านให้ปลา บ้านควนตุ้งกู" โดยการนำท่อซีเมนต์ไปทิ้งในทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย แหล่งอาหารของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนชายฝั่งทะเล และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง