DMCR FACEBOOK

กรม ทช. เข้าร่วมงานเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

  • 20 พ.ค. 2565
  • 62
กรม ทช. เข้าร่วมงานเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นายวิษณุ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สังคมยุคใหม่ กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอรัปชั่นทันที” โดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้กฎหมายระบบราชการ จะต้องมีความรวดเร็ว สะดวก และมีความเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยและสังคมกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้ขึ้นกล่าวเสวนาในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ” ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ปัญหามลภาวะทางอากาศแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่คุณภาพแหล่งน้ำโดยรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยได้มีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการ Recycle และ Upcycle มากขึ้น ซึ่งทั้ง ๓ ประเด็น เป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ อย่างแน่นอน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง