DMCR FACEBOOK

ร่วม ศรชล.สตูล ตรวจเรือป้องปรามการกระทำผิดในทะเล

  • 20 พ.ค. 2565
  • 59
ร่วม ศรชล.สตูล ตรวจเรือป้องปรามการกระทำผิดในทะเล

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับ ศรชล.สตูล นำเรือปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เป้าหมายทางทะเลและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการตรวจพื้นที่ต้องสงสัย เรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล ในพื้นที่เป้าหมาย คลองเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง เกาะมดแดง ต.ตันหยงโป คลองกาหรังและคลองท่าหิน ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ผลการตรวจสอบพบการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และได้แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลที่เกี่ยวข้อง และจะได้หาแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง