DMCR NEWS

รมว.ทส. นำทีมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ถิ่นทะเลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

  • 21 พ.ค. 2565
  • 853
รมว.ทส. นำทีมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ถิ่นทะเลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (เวลา 07.30 น.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารปล่อยเต่าตนุ จำนวน 20 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด รวมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ บริเวณชายหาด แฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มและขยายเผ่าพันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ เพราะเต่าทะเลนับเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญและหันมาใส่ใจดูแล อนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่กับธรรมชาติและท้องทะเลไทย คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง