DMCR FACEBOOK

นำเรือ ทช. เคลียร์คลองเปิดทางน้ำนครชัยศรี

  • 28 พ.ค. 2565
  • 22
นำเรือ ทช. เคลียร์คลองเปิดทางน้ำนครชัยศรี

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช. ๒ ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ๙ นาย ปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บริเวณรอยต่อพื้นที่ จ.นครปฐมและสมุทรสาคร ในคลองบางกระจัน ม.๑ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร โดยใช้เรือดัน ดึง ผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ เข้าหารถแบคโฮ เพื่อตักขึ้นรถบรรทุกนำไปกำจัดต่อไป โดยสามารถจัดเก็บผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ ได้รวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ กก.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง