DMCR FACEBOOK

ทุกระดับมาสงขลาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่หาดชลาทัศน์

  • 28 มิ.ย. 2565
  • 79
ทุกระดับมาสงขลาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่หาดชลาทัศน์

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่คณะครูและนักศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวม ๘๐ คน ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พื้นที่สูบบุหรี่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง