DMCR FACEBOOK

รวมใจชาวท้ายเหมือง เก็บขยะออกจากทะเล

  • 3 ก.ค. 2565
  • 93
รวมใจชาวท้ายเหมือง เก็บขยะออกจากทะเล

Nวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ม.๔ บ้านท่าดินแดง ม.๕ บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง และพื้นที่เกาะปันหยี เกาะไม้ไผ่ อ.เมือง จ.พังงา จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ "คัดแยกขยะต้นทาง" และ "นำขยะคืนฝั่ง" ของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว กลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง และกลุ่มฐานทัพเรือทับละมุ ได้ขยะรวม ๖๙๖.๔ กก. คิดเป็นมูลค่า ๗,๘๕๗ บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง