DMCR FACEBOOK

ชุมพร มอบ ทช. อบรมดำน้ำเสริมทักษะอาสาสมัคร

  • 3 ก.ค. 2565
  • 90
ชุมพร มอบ ทช. อบรมดำน้ำเสริมทักษะอาสาสมัคร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ ทสจ.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตามแผนปฏิบัติราชการ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๕ คน ณ กรีน อะดามัสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชุมพร ทั้งนี้เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น การปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับประชาชน อาสาสมัคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใต้น้ำรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง