DMCR FACEBOOK

ยึดซ้ำอีกพื้นที่ป่าชายเลน พบบุกรุกในเขตป่าสงวนท้องที่ละงู

  • 6 ก.ค. 2565
  • 162
ยึดซ้ำอีกพื้นที่ป่าชายเลน พบบุกรุกในเขตป่าสงวนท้องที่ละงู

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติการยึดคืนผืนป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ๒ แปลง โดยแปลงที่ ๑ เป็นแปลงตามคดีอาญาที่ ๔๙๒/๒๕๕๔ เนื้อที่ ๕-๒-๘๘ ไร่ รื้อถอนผลอาสิน ต้นปาล์มน้ำมัน ๑๘ ต้น และแปลงที่ ๒ เป็นแปลงตามคดีอาญาที่ ๔๙๘/๒๕๖๒ เนื้อที่ ๙-๒-๙๒ ไร่ รื้อถอนผลอาสิน ต้นมะพร้าวและต้นปาล์มน้ำมัน ๕๐ ต้น รวมเนื้อที่ ๑๕-๑-๘๐ ไร่ รื้อถอนผลอาสินรวม ๖๘ ต้น ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๑ ท้องที่ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล และมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล นำเรื่องพร้อมหลักฐานแจ้งลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง