DMCR FACEBOOK

รื้อถอนขอคืนผืนป่าชายเลน หลังถูกบุกรุกในป่าชายเลนสตูล

  • 27 ก.ค. 2565
  • 131
รื้อถอนขอคืนผืนป่าชายเลน หลังถูกบุกรุกในป่าชายเลนสตูล

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฎิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๖๒-๐-๒๔ ไร่ โดยแปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๕๖-๐-๘๘ ไร่ ท้องที่ ซอยหลังวัดมงคลมิ่งเมือง ม.๔ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล รื้อถอนคันดิน ๑๗,๙๙๒.๙๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมรื้อถอนต้นมะม่วงหิมพานต์ ๑๕ ต้น และต้นมะพร้าว ๔๘๕ ต้น และแปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๕-๓-๓๖ ไร่ ท้องที่ บ้านนาแค ม.๕ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล รื้อถอนคันดิน ๑,๘๖๙.๐๘ ลูกบาศก์เมตร และมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔ (ตำมะลัง สตูล) นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง