DMCR NEWS

"กรมทะเล" ร่วมเชิดชูวีรบุรุษแห่งผืนป่าของประเทศไทย เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2565

  • 30 ก.ค. 2565
  • 507
"กรมทะเล" ร่วมเชิดชูวีรบุรุษแห่งผืนป่าของประเทศไทย เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2565

            วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก

            สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ภายในงานมีพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวรายงานความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) การกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และการมอบสิ่งของและเครื่องดำรงชีพจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้ร่วมเดินลาดตระเวนป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกด้วย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง