DMCR FACEBOOK

ช่วยลูกเต่าตนุ ป่วยลอยติดท่าเทียบเรืออ่าวปอ

  • 6 ส.ค. 2565
  • 67
ช่วยลูกเต่าตนุ ป่วยลอยติดท่าเทียบเรืออ่าวปอ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รายงานผลการช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้น โดยได้รับแจ้งชาวบ้าน ท่าเทียบเรืออ่าวปอ ว่าพบเต่าเกยตื้นมีชีวิต ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เบื้องต้นชาวบ้านได้พยายามปล่อยเต่ากลับสู่ทะเล แต่เต่าไม่สามารถว่ายน้ำเองได้ จึงนำเต่ากลับมาตรวจร่างกายและวินิจฉัยพบว่าเป็น เต่าตนุ วัยเด็ก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ ความยาวกระดอง ๓๗ ซม. น้ำหนักประมาณ ๕ กก. โดยเต่ามีสภาพอ่อนแรง พบภาวะการขาดน้ำ และมีการกินสิ่งแปลกปลอมเป็นเศษกรวดหินขนาดเล็กจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จึงนำไปอนุบาลพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง