DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 16 ส.ค. 2565
  • 306
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

เขาล้อมหมวก ตั้งอยู่ภายในเขตกองบิน ๕๓ ติดกับอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนติดทะเล มีความสูงประมาณ ๓๐๐ เมตร บนยอดเขาสามารถมองเห็นความงดงามของเวิ้งอ่าวแบบพาโนรามาของที่มาชื่อเมือง ๓ อ่าว คือ อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว พร้อมวิวมุมสูงของตัวเมืองประจวบและวนอุทยานเขาตาม่องล่าย ส่วนบริเวณเชิงเขาล้อมหมวกเป็นแหล่งอาศัยของครอบครัวค่างเเว่นถิ่นใต้ฝูงใหญ่ ที่จะออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นทีมแรก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง