DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 18 ส.ค. 2565
  • 87
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีที่มาเนื่องจากวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง ๒ ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๓๐ โดยจะเห็นแบบเต็มดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงโปรดฯ ให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ โดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ สังเกตการณ์ด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง