DMCR FACEBOOK

๓๐ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันปลาฉลามวาฬโลก

  • 30 ส.ค. 2565
  • 113
๓๐ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันปลาฉลามวาฬโลก

ปลาฉลามวาฬ เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนในทะเลของไทย สัตว์ทะเลยักษ์ใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ ปลาฉลามวาฬเป็นปลาที่อายุยืนมากพอๆ กับมนุษย์เรา จากการประเมินพบว่ามีอายุเฉลี่ย ๘๐ ปี โดยตัวผู้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ ๑๗ ปี ในขณะที่ตัวเมียประมาณ ๒๐ ปี กรม ทช. จึงขอเชิญชวนชาวไทยและชาวโลก มาช่วยกันอนุรักษ์ปลาฉลามวาฬให้คงอยู่คู่ทะเลไทยตลอดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง