DMCR FACEBOOK

พาสำรวจสัณฐานชายหาด หาดยะนุ้ยและหาดในหาน

  • 27 ส.ค. 2565
  • 1,967
พาสำรวจสัณฐานชายหาด หาดยะนุ้ยและหาดในหาน

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) บริเวณหาดยะนุ้ย ในระบบหาดยะนุ้ย (T7E225)) และหาดในหาน ในระบบหาดในหาน (T7E224) ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งกำหนดระยะทางสำรวจตามแนวชายฝั่งหาดยะนุ้ย ประมาณ ๓๐๐ เมตร และหาดในหานประมาณ ๘๐๐ เมตร กำหนดแนวสำรวจ ๑๑ แนว ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าพื้นที่หาดยะนุ้ยและหาดในหาน ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง พบโครงสร้างป้องกันประเภท กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง ความลาดชันชายหาดยะนุ้ยและหาดในหาน ประมาณ ๔-๕ องศา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง