DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 28 ส.ค. 2565
  • 369
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนใน อ.ตะกั่วทุ่ง และ อ.เมือง จ.พังงา รวมกว่า ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมายที่มีเอกลักษณ์และความงดงามทางธรรมชาติ โดยมีไฮไลท์หลายแห่ง เช่น เขาตาปู หรือเกาะเจมส์บอนด์ เขาพิงกัน ถ้ำลอดที่เกาะทะลุ เกาะห้อง และเยี่ยมชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงที่เกาะปันหยี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง