DMCR FACEBOOK

รื้อถอนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนในเขตป่าสงวนท่าแพ สตูล

  • 30 ส.ค. 2565
  • 66
รื้อถอนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนในเขตป่าสงวนท่าแพ สตูล

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ปฏิบัติงานตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน รวม ๒ แปลง โดยแปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๒-๑-๓๙ ไร่ ท้องที่บ้านทอนแค ม.๖ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่ ๕๔/๒๕๕๒ โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน ๒๗ ต้น และแปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๒๘-๑-๗๖ ไร่ ท้องที่บ้านทางยาง ม.๗ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่ ๙๑/๒๕๖๐ โดยการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ๙,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นได้ลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง