DMCR FACEBOOK

ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด ชายฝั่งสตูล

  • 8 ก.ย. 2565
  • 67
ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด ชายฝั่งสตูล

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) สนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน เนื้อที่ ๔๔-๐-๕๒ ไร่ ท้องที่บ้านป่าเสม็ด ม.๒ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ตามคดีอาญาที่ ๔๒๖/๒๕๖๐ โดยรื้อทลายคันดินหรือคูแพรก ๑๔,๔๑๑.๖๕ ลูกบาศก์เมตร รื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน ๑๖๘ ต้น จากนั้น มอบให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๗ (ท่าแพ สตูล) นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง