DMCR FACEBOOK

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเพชรบุรี วางซั้งบ้านปลาประยุกต์

  • 1 ต.ค. 2565
  • 81
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเพชรบุรี วางซั้งบ้านปลาประยุกต์

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) พร้อมด้วยเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และออาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ และแหลมผักเบี้ย ๗๕ คน จัดกิจกรรมวางซั้งบ้านปลาประยุกต์ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่เสื่อมโทรม บริเวณอ่าวไทยตอนบน" โดย นายเกรียง มหาศิริ จากสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นายสุชาติ เสือนาค กสิธาดา คล้อยดี นายมนู อรัญพันธ์ และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน การวางซั้งกอ และเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง