DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 2 ต.ค. 2565
  • 589
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ต้นลำพู Sonneratia caseolaris (L.) Engler อยู่ในวงศ์ Sonneratiaceae เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง–ขนาดใหญ่ สูง ๘-๒๐ เมตร ระบบรากแก้วหยั่งลึกลงไปในดิน มีรากพิเศษออกตามลำต้น เป็นรากหายใจรูปคล้ายกรวยคว่ำ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพระบบนิเวศ เป็นที่อยู่อาศัยของนกและหิ่งห้อย ดอกลำพูยังนำมาทำเป็นของเล่นให้เด็ก ๆ ได้อีกด้วยที่เรียกว่า "ดอกลำพูเต้นระบำ"

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง