DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 4 ต.ค. 2565
  • 709
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

อ่าวหินวง เป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโขดหินบนเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยกองหินใต้น้ำที่อ่าวหินวง จะปกคลุมไปด้วยปะการังที่สมบูรณ์และดอกไม้ทะเล อีกทั้งยังมีปลามากมายหลายชนิด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง