DMCR NEWS

กรม ทช. เข้าร่วมโครงการ “Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก”

  • 4 ต.ค. 2565
  • 152
กรม ทช. เข้าร่วมโครงการ “Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก”

          วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล คุณอมรา ศิริพงษ์ ผู้แทน บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมิวนิเคชั่น และคณะทำงาน ทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปะการัง ชั้น 6 กรม ทช.
           ทั้งนี้ “กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก” เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของกรม ทช. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งนี้ท่าน อทช ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหน่วยงานที่จะร่วมดำน้ำโดยให้แบ่งเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน อาทิ ทีมเก็บขยะใต้ทะเล ทีมซ่อมแซมทุ่น ทีมซ่อมแซมปะการัง รวมถึงได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยกรม ทช. พร้อมสนับสนุนยานพาหนะ อาหาร อุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ 30 นาย และอาสาสมัคร จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 
          
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง