DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 5 ต.ค. 2565
  • 760
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

หาดตาโต๊ะ ซึ่งตั้งชื่อขึ้นตามกลุ่มของก้อนหินใหญ่ อันถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเต่า ใน จ.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มหินนี้มีลักษณะคล้ายกับคนอ้วนลงพุงกำลังนั่งอยู่ริมทะเล ชาวบ้านบนเกาะเต่า จึงเรียกกลุ่มหินนี้ว่า “หินตาโต๊ะ”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง