DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ตรวจเรือประมง เครื่องมือประมง พร้อมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะบนเรือประมง จ.นราธิวาส

  • 24 พ.ย. 2565
  • 28
กรมทะเลและชายฝั่ง ตรวจเรือประมง เครื่องมือประมง พร้อมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะบนเรือประมง จ.นราธิวาส

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 204 ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส สถานีตำรวจนํ้า 3 กองกำกับการ 7 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนราธิวาส หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส และด่านตรวจประมงนราธิวาส บูรณาการตรวจเรือประมง แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาเอกกาจ บุญวิทยา รองผอ.ศรชล.จว.นราธิวาส เป็นประธาน ตรวจเรือประมง จำนวน 7 ลำ เป็นเรืออวนลากคู่ จำนวน 2 คู่ เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 2 ลำ และเรืออวนล้อมจับ จำนวน 1 ลำ ตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ผลการตรวจเรือทุกลำมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน และโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งที่บนฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงเป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง