DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมงาน “งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 ”

  • 25 พ.ย. 2565
  • 146
กรม ทช. ร่วมงาน “งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) โดยมีนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกอบ จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สนง. ทสจ. เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสินค้าบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ “ยกทะเลมาสวน” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ของไทย โดยกรม ทช. จะนำอาหารทะเลสด และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านและเครือข่ายชุมชนชายฝั่งไปร่วมออกบูทจำหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสมบูรณ์ สวยงามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โดยงานดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 นอกจากนี้ยังเปิดงานให้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง