DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริฯ

  • 26 พ.ย. 2565
  • 84
กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดย สอฟ.และสอม. ร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว และครูพลัง ยิ้มพานิชย์ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ร่วมกันลงดำน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริฯ เพื่อประกอบการวางแผนในการติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริเวณที่จัดวางประติมากรรม โดยใช้ตัวอักษรชื่อโครงการฯ ซึ่งจะจัดเป็นกิจกรรมเปิดโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะดำเนินการออกแบบประติมากรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำไปจัดวางต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง