DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง นำชม ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"

  • 26 พ.ย. 2565
  • 87
กรมทะเลและชายฝั่ง นำชม ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำนวยการให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจตราลาดตระเวน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น 1,442 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 892 คน ,คณะจิตอาสา บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาการทำปะการังเทียมและล่องเรือเก็บขยะในบริเวณพื้นที่โครงการฯ จำนวน 50 คน ,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม RAYONG HEALTHY LEARNING CITY จำนวน 500 คน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ข้อมูลวิชาการ เฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำแก่นักท่องเที่ยวโดยเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง