DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ต้อนรับคณะกองบัญชาการทัพเรือภาค 2 ชมแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน พร้อมให้ความรู้ด้านป่าชายเลน

  • 26 พ.ย. 2565
  • 78
กรมทะเลและชายฝั่ง ต้อนรับคณะกองบัญชาการทัพเรือภาค 2 ชมแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน พร้อมให้ความรู้ด้านป่าชายเลน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาค 2 , เยาวชนในความรับผิดชอบของทัพเรือภาค 2 และบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน ประโยชน์ของป่าชายเลน วิธีการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลน รวมทั้งนำคณะเยี่ยมชมแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง