DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง จัดวางทุ่นผูกเรือในพื้นที่จังหวัดพังงา ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันฯ

  • 27 พ.ย. 2565
  • 94
กรมทะเลและชายฝั่ง จัดวางทุ่นผูกเรือในพื้นที่จังหวัดพังงา ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดวางทุ่นผูกเรือในพื้นที่จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดวางทุ่นผูกเรือ พื้นที่จังหวัดพังงาครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 113 จุด เพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทุ่นผูกเรืออย่างถูกวิธี ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือบริการนักท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง