DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านม่วงพุ่ม

  • 25 ม.ค. 2566
  • 211
กรมทะเลชายฝั่ง พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านม่วงพุ่ม

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านม่วงพุ่ม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน โดยมี นาวาเอกสุรังสรรค์ คำกลัด รอง ผอ. ศรชล. จ.สงขลา ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศรชล. จังหวัดสงขลา ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย อธิบายการสนับสนุนโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และ นายชำนาญ มานิล วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขาบรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารปูม้า หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมความเข้าใจในการจัดการขยะชายฝั่งทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง