DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่พบชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

  • 27 ม.ค. 2566
  • 57
กรม ทช. ลงพื้นที่พบชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25-27 มกราคม 2566  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนางสาวนิรดา วิเศษศรี ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าพบชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง กลุ่มประมงบ้านแหลมแม่นกแก้ว กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสนามไชย กลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำกระแจะ กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านเจ้าหลาวหัวแหลม กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองตะเคียน และกลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านซึ้งล่าง เพื่อสำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล ซึ่งจากปัญหาขยะที่พบในแต่ละพื้นที่ทางศูนย์ฯ ได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ รวมถึงการสร้างมาตรการในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และรายงานข้อมูลต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายงานสถานการณ์มลพิษประจำปีต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง