DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณชายฝั่งทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • 27 ม.ค. 2566
  • 62
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณชายฝั่งทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23-27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 2 ชนิด คือโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides) จำนวน 2 ตัว บริเวณแนวชายฝั่งทะเลอำเภอสามร้อยยอด และจำนวน 2 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโลมาหลังโหนก (Indo- Pacific hampback dolphin : Sousa chinensis) จำนวน 8 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจสุขภาพโดยรวมพบว่าโลมามีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี (Body Condition Score 3/5) อัตราการหายใจโดยรวม 7-9 ครั้งต่อ 5 นาที เสียงและคุณภาพการหายใจปกติ แต่จากการสังเกตพบโลมาหลังโหนก 3 ตัว มีบาดแผลภายนอก ซึ่งเกิดจากการพันรัด 1 ตัว และใบพัดเรือ 2 ตัว โดยแผลสมานดีแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของโลมา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง