DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 คน ประจำปี 2559 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีตกลงราคา

  • 24 ก.ย. 2558
  • 545

ดาวน์โหลด

ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง