DMCR NEWS

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รับฟังคำวิจารณ์ครั้งที่2)

  • 24 ก.ย. 2558
  • 427

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2558

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  02 - 143 - 9267

โทรสาร 02 - 143 - 9267

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
รายละเอียดลักษณะรถ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง