DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง พื้นที่โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ครั้งที่ 1

  • 3 มี.ค. 2566
  • 3,903

 

 

          ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญชวนชุมชนชายฝั่ง/ชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เชิญชวนชุมชนชายฝั่ง/ชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งและชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างสมดุลและยั่งยืน นั้น

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอประกาศพื้นที่โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนที่ได้รับอนุมัติแล้ว

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องพื้นที่โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ครั้งที่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง