DMCR NEWS

“วราวุธ” เดินหน้าแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

  • 15 มี.ค. 2566
  • 331
“วราวุธ” เดินหน้าแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

            วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบางขุนเทียน พร้อมรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

 

           จากนั้น รัฐมนตรีฯ ทส. และคณะ ได้ลงเรือเพื่อสำรวจพื้นที่หลักที่ 28 แบ่งพื้นที่ระหว่างเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งหาแนวทางในการสร้างเขื่อนกันคลื่น ระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น พร้อมได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนให้ได้โดยเร็ว

 

 

 


ภาพ/ข่าว:ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง