DMCR FACEBOOK

กรม ทช. หารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ​ ในพื้นที่จังหวัด​ตรัง

  • 26 มี.ค. 2566
  • 63
กรม ทช. หารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ​ ในพื้นที่จังหวัด​ตรัง

วันที่ 26 มีนาคม​ 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง​ ใจจริง​ ผู้​อำนวย​การกองอนุรักษ์​ทรัพยากร​ป่าชายเลน นายสมไชย​ เก้าเอี้ยน​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ที่​ 9 นายวิษณุ​ แจ้งใจ​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ที่​ 10​ นายกิตติภัต ลาภชูรัต ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับนายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ​ ณ ห้องประชุม​บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ในโอกาสนี้ รรท.อทช. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชมโครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล​ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย​สรุป​ผลการดำเนินงาน​ด้านการอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าชายเลน​ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ่อหินฟาร์มสเตย์ จากนายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ​ จากนั้นที่ประชุม​ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น​และแนวทางในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าชายเลน​ร่วมกันระหว่าง​กรม ทช. ​และเครือข่าย​ในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รวมถึงการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม​ใน​การ​ฟื้นฟู​และร่วมอนุรักษ์​ทรัพยากร​ป่าชายเลนเพื่อให้เกิดประโยชน์​กับชุมชนอย่างยั่​งยืน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง