DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมงานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

  • 24 มี.ค. 2566
  • 53
กรม ทช. ร่วมงานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมงานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมงาน 100 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง