DMCR NEWS

พบ "วาฬมิงค์" ครั้งแรกในน่านน้ำไทย

  • 10 เม.ย. 2566
  • 2,894
พบ "วาฬมิงค์" ครั้งแรกในน่านน้ำไทย

เพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกมาโพสต์ข่าวดี หลังสพ.ญ.ราชาวดี จันทรา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตีพิมพ์เอกสารวิชาการ เรื่อง First Stranding Event of a Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804) Reported in the Gulf of Thailand  จากตัวอย่างซากวาฬเกยตื้น บริเวณเขื่อนหินกันคลื่น ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นซากวาฬซี่กรอง เพศผู้ ความยาว 5.27 เมตร น้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม 

โดยการตรวจสอบสัณฐานวิทยา ร่วมกับการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ (D-loop) เพื่อระบุชนิดพันธุ์ซึ่งพบว่าเป็นวาฬมิงค์ (Common Minke Whale; Balaenoptera acutorostrata) ซึ่งเป็นการพบวาฬมิงค์ครั้งแรกในน่านน้ำไทย

ปัจจุบันโครงกระดูกวาฬมิงค์ จัดแสดง ณ อาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องสัตว์ทะเลหายาก และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่เยาวชนและประชาชนต่อไป

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Cr. TNN Online

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง