DMCR FACEBOOK

กรม ทช. สำรวจสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พื้นที่อ่าวตราด

  • 30 เม.ย. 2566
  • 1,994
กรม ทช. สำรวจสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พื้นที่อ่าวตราด

วันที่ 26-30 เมษายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ได้ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ด้วยวิธี boat line transect survey หรือการสำรวจทางเรือบนเส้นสำรวจ ในบริเวณพื้นที่อ่าวตราด จ.ตราด พื้นที่สำรวจรวม 343.5 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจพบประชากรโลมาทั้งหมด 11 ครั้ง โดยพบเป็นโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ทั้งหมด นับจำนวนประชากรโลมาได้ทั้งหมด 42 ตัว จำนวนตัวต่อฝูงอยู่ที่ 3-5 ตัว ส่วนใหญ่พบช่วงเวลา 09.00-12.00 น. พบกระจายอยู่ใกล้แนวชายฝั่ง 5-10 กิโลเมตร โลมาที่พบมีพฤติกรรมในการหาอาหารตามแนวชายฝั่ง ใกล้กับกิจกรรมการประมงของชาวประมง เช่น บริเวณแปลงหอยนางรมและบริเวณแนววางอวนจมปู การตรวจสุขภาพระยะไกล ไม่พบความผิดปกติภายนอกที่เห็นได้ด้วยตาในโลมา การว่ายน้ำ ดำน้ำ ปกติดี เสียงหายใจชัดเจน โลมามีคะแนนร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณจำนวนประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่อ่าวตราดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง