DMCR NEWS

รรท.อทช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2566

  • 22 พ.ค. 2566
  • 704
รรท.อทช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2566

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "From Agreement to Action: Build Back Biodiversity" โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ,บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ,บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท บุษราคัม ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ นักเรียนและนักศึกษาภาคประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน ในโอกาสนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
          โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการดำเนินงานและพันธกรณีของประชาคมโลก ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม IDB Talk หัวข้อ "บทบาทของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกับภารกิจ 2030 Mission ลดการสูญเสีย เพิ่มการฟื้นฟูและใช้ประโยน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน" และการเสวนา ในหัวข้อ "OECMs โอกาสในการบรรลุเป้าหมาย 30 x 30 ของประเทศไทย" จัด ตลอดจนการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานจากหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจ

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง