DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ชุมพร

  • 25 พ.ค. 2566
  • 266
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ชุมพร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ร่วมกับบริษัทวิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premiun T-VER)  ณ  ศาลา หมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน เนื้อที่ 2,007.76 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง