DMCR FACEBOOK

รรท.อทช. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

  • 25 พ.ค. 2566
  • 313
รรท.อทช. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (เวลา 16.30 น.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566" ภายใต้คำขวัญ “ป่าชายเลนชุมชน คนดูแลป่า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤติโลกร้อน” โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านน้ำร้อน หมู่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
     จากนั้น รรท.อทช. ติดตามผลการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ รวมถึงนิทรรศการภายในงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสำรวจพื้นที่กิจกรรมปลูกต้นไม้ และเตรียมความพร้อมลำดับพิธีการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ กิจกรรมงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง