DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER จ.สตูล

  • 7 มิ.ย. 2566
  • 998
กรม ทช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER จ.สตูล

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานชั้นสูง ในพื้นที่ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งจัดประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์หลังช่อง 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลจากการประชุม ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER เห็นชอบ โดยมีนายเอกชัย เถรว่อง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) เป็นประธานในที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองพื้นที่รวม 30 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง