DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จ.นราธิวาส

  • 14 มิ.ย. 2566
  • 242
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จ.นราธิวาส

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายมนตรี หามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยกลุ่มชุมชนชายฝั่งกลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งตำบลโคกเคียน ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ณ หาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.3 พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เต่าทะเล จำนวน 5 ตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว และปูดำ จำนวน 30,000 ตัว กิจกรรมวางซั้งบ้านปลา (ปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน) และกิจกรรมเก็บขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสริมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง